Thông báo Pháp lý


Biên tập viên của trang web

SARL Le Monde du Bain, 3 rue d'Envedel, 34500 Béziers, Pháp, chủ sở hữu nhãn hiệu đã đăng ký dưới tên Rogier & Mothes, được đăng ký tại Béziers, Pháp, theo số công ty 794 090 712 R.C.S. BEZIERS.

 

Lưu trữ trang web

Cty TNHH Edicy, được đăng ký theo số 12176224. Địa chỉ: Raekoja plats 1, Tartu, 51003, Estonia

 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm của trang web

Thông tin trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi Rogier & Mothes và trong khi chúng tôi nỗ lực cập nhật thông tin và đảm bảo tính chính xác, chúng tôi không đại diện hoặc có bất kỳ sự đảm bảo nào, thể hiện hay ngụ ý về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, sự phù hợp hoặc tính sẵn có liên quan đến trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa có liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào bạn đặt vào những thông tin như vậy đều có nguy cơ tuyệt đối cho riêng bạn.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, tổn thất hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc hệ quả hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Thông qua trang web này, bạn có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của Rogier & Mothes. Chúng tôi không kiểm soát được bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết hàm ý đề xuất hoặc xác nhận các quan điểm được thể hiện bên trong chúng.

Mọi nỗ lực đều được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, Rogier & Mothes không chịu trách nhiệm đối với trang web tạm thời không khả dụng do các vấn đề kỹ thuật ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.


Nếu có thêm câu hỏi nào, vui lòng liên hệ chúng tôi: contact@rogier-mothes.fr